Miljöfirman
Om Miljöfirman     Tjänster     Projekt och referenser     Kunder     Samarbetspartners     Kontakt     English
 

Miljöfirman, etablerat 2011, är ett modernt företag med fokus på miljöproblem i mark, sediment och byggnader.

Visionen är att erbjuda kunder den bästa lösningen på sina miljöproblem samt att arbeta nära kunden och för kundens bästa. Tillsammans med företagets samarbetspartners kan även helhetslösningar erbjudas.

Uppdragen spänner sig mellan små miljökontroller till huvudstudier med framtagande av platsspecifika riktvärden, stora omfattande provtagningar samt projektledare och miljökontrollant vid flertalet undersökningar och saneringar. Miljöfirman utför
ca 100 nya uppdrag per år.

Miljöproblem i mark (jord och grundvatten) kan vara en avgränsad industrifastighet, en gammal bensinstation, ett planerat exploateringsområde, ett spill eller ett läckage. Miljöproblemen i mark kan därmed medföra en risk för människor som vistas inom området eller i byggnaden och kanske bor eller jobbar där. Föroreningar i mark kan även medföra att det finns risker för marklevande djur och växter. För att minimera risker utförs sanering av förorenad mark.

Miljöproblem i grundvatten eller ytvatten kan medföra en risk för människor och detta vatten används som dricksvatten eller används till bevattning. För att minimera risker utförs sanering av grundvatten.

Sediment i vattendrag kan utgöra risker för vattenlevande organismer samt utgöra risker för människor som badar i vattnet. Sediment behöver klassificeras inför muddring för att muddermassor skall kunna omhändertas på ändamålsenligt vis.

Byggnadsmaterial med olika kemiska egenskaper behöver identifieras och klassificeras inför rivning. Byggnadsmaterialen behöver sedan sorteras ut vid rivningen.

I byggnader som skall renoveras kan byggnadsmaterial och föroreningar i byggnaden medföra risker för människor efter ombyggnad. Då kan dessa byggnadsmaterial och föroreningar medföra en dålig inomhusmiljö. För byggnader som skall renoveras behöver eventuella föroreningar i byggnadsmaterialen identifieras för att avgöra om byggnaden behöver saneras.Miljöfirman finns även på Facebook. Miljöfirman stödjer:
  • WWF (sedan 2013)
  • Vi-skogen (sedan 2015)
  • Giving People (sedan 2016)


 
Copyright © Miljöfirman Konsult Sverige AB. All rights reserved.