Miljöfirman
Om Miljöfirman     Tjänster     Nyheter     Projekt och referenser     Kunder     Samarbetspartners     Kontakt     English
 

Miljöfirman är ett modernt företag med fokus på miljöproblem i mark och byggnader.

Visionen är att erbjuda kunder den bästa lösningen på sina miljöproblem samt att arbeta nära kunden och för kundens bästa. Tillsammans med företagets samarbetspartners kan helhetslösningar erbjudas.

Uppdragen spänner sig mellan små miljökontroller till huvudstudier med framtagande av platsspecifika riktvärden, stora omfattande provtagningar samt projektledare och miljökontrollant vid flertalet saneringar.

Miljöproblemet kan vara en avgränsad industrifastighet, en gammal bensinstation, ett planerat exploateringsområde, ett spill eller ett läckage. Miljöproblemen i mark kan vara en risk för människor som vistas inom området eller i byggnaden och kanske bor eller jobbar där.

Grundvattnet eller ytvattnet kanske används som dricksvatten eller för bevattning.

Byggnadsmaterial med olika kemiska egenskaper behöver identifieras och klassificeras inför rivning. För byggnader som skall renoveras behöver eventuella föroreningar i byggnads-materialen identifieras för att avgöra om byggnaden behöver saneras.
Miljöfirman finns även på Facebook. Miljöfirman stödjer WWF (sedan 2013), Vi-skogen (sedan 2015) och Giving People (sedan 2016).


 
Copyright © Miljöfirman Konsult Sverige AB. All rights reserved.